Darbuotojų adaptavimo sistema / Iš ko susideda?

DAS sudaro:

1. Situacijos tyrimas.

2. Darbuotojų adaptavimo procedūros kūrimas.
Adaptavimo procedūra - dokumentas, kuriame apibrėžiama įmonės nuosekliai taikomų veiksmų, reikalingų tinkamam ir efektyviam darbuotojų adaptavimui atlikti, seka bei eiga, naujų darbuotojų įvedimo į organizaciją ir apmokymo veiksmai, numatomi atsakingi organizacijos darbuotojai.

3. Įrankiai
  1. Pasveikinimo laiškas
  2. Įdarbinimo dokumentų atmintinė 
  3. Darbo priemonių paruošimo registras 
  4. Individualiai išduodamų darbo priemonių registras
  5. Orientavimo veiksmų planas
  6. Pareiginiai nuostatai
  7. Mokymų temų sąrašo sudarymas 
  8. Mokymo plano parengimas 
  9. Bandomojo laikotarpio užduočių planas 
  10. Bandomojo laikotarpio įvertinimo forma  
  11. Adaptavimo proceso įvertinimo forma  
  12. Informacinis rinkinys naujam darbuotojui - „Darbuotojo knyga“
 
4. Apmokymas dirbti su įmonėje parengta ir įdiegta DAS

5. Susiję mokymai:
• „Informacijos naujam darbuotojui perdavimo įrankiai, jų parengimas ir naudojimas";
• „Socialinių kompetencijų ugdymas";
• „Pedagoginių kompetencijų ugdymas";
• „Naujo darbuotojo įvertinimas ir konstruktyvus grįžtamasis ryšys";
• „Darbuotojo readaptavimas";
• „Efektyvus bendravimas su naujais darbuotojais: komunikacija ir prezentavimo įgūdžių lavinimas";
• „Informacijos suteikimas naujų darbuotojų grupėms ir renginių naujokams paruošimas".

6. Sistemos diegimo konsultacijos.

Kiti produktai