Darbuotojų adaptavimo sistema / Nauda

Kodėl verta įsidiegti Darbuotojų adaptavimo sistemą?

• Sutrumpinamas naujo darbuotojo įvedimo laikas. Tai leidžia sutaupyti įmonės resursus
• Mažėja darbuotojų kaita
• Skatinami realistiniai su darbu susiję lūkesčiai, teigiamas nusiteikimas ir pasitenkinimas darbu (didėja darbuotojų lojalumas)
• Struktūruotas darbuotojo įvedimo, apmokymo, įvertinimo procesas
• Galimybė kontroliuoti procesą
• Apibrėžtos darbuotojų funkcijos
• Nėra „paskutinės dienos sindromo"
• Nepamirštama geroji praktika
• Formuojama norima įmonės kultūra
• Darbuotojas pajaučia, jog yra įmonės vertinamas
• Į procesą įtraukiami visų lygių darbuotojai

Kiti produktai