Darbuotojų adaptavimo sistema / DAS formos

Naujo darbuotojo įsiliejimas į darbą, kolektyvą, organizaciją reikalauja pastangų ne tik iš paties naujoko, tačiau ir iš tiesioginio vadovo, kolegų. Įvairios egzistuojančios atmintinės, formos palengvina naujo darbuotojo įvedimo ir tolimesnio adaptavimo procesą.


Siekdami padėti Jums maksimaliai pasirūpinti savo darbuotojais, siūlome įsigyti paruoštas bendrines DAS formas:

• Naujo darbuotojo pasveikinimo laiškas
• Įdarbinimo dokumentų atmintinė
• Darbo vietos ir darbo priemonių naujam darbuotojui parengimo atmintinė
• Individualiai išduodamų darbo priemonių registras;
• Orientavimo veiksmų planas
• Pareiginiai nuostatai
• Mokymų temų sąrašas
• Mokymo planas
• Bandomojo laikotarpio užduočių planas
• Bandomo laikotarpio įvertinimo forma
• Adaptavimo proceso įvertinimo forma

Kiekviena forma pateikiama su rekomendacijomis, kaip ją pildyti ir naudotis.


Svarbu atsiminti, kad tik nuosekliai taikomos priemonės palengvina ir pagreitina naujų darbuotojų prisitaikymą organizacijoje.

Kiti produktai